Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2018

Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy po raz 29.!

Maturzyści i gimnazjaliści z Warszawy i Mazowsza (a nawet - z Pomorza!) tłumnie odwiedzają Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2018 w Pałacu Kultury i Nauki.

Salon, organizowany już po raz 29., otworzyła debata „Czy absolwenci techników powinni iść na studia?”, moderowana przez prof. Stefana M. Kwiatkowskiego, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dyrektorzy stołecznych techników i reprezentanci uczelni dyskutowali o ułatwieniu absolwentom techników drogi na dobre kierunki studiów. W debacie wziął udział zastępca prezydenta m.st. Warszawy Włodzimierz Paszyński. Wiceprezydent Paszyński uczestniczył także w uroczystym otwarciu Salonu, w którym uczestniczyli także przedstawiciele środowiska akademickiego stolicy z ks. profesorem Stanisławem Dziekońskim, rektorem UKSW, prof. Stefanem Kwiatkowskim, rektorem APS, prof. Michałem Zasadą, prorektorem SGGW.

Tradycyjnie podczas Salonu zainteresowaniem cieszyły się prezentacje ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie na temat egzaminu maturalnego i egzaminu gimnazjalnego, a także prezentacje uczelni warszawskich. Goście Salonu mogli także skorzystać z porad doradców zawodowych.

Serdecznie dziękujemy gościom targów za wizytę na Salonie oraz Wystawcom za udział w targach, za ciekawą i aktywną promocję swojej oferty- do zobaczenia podczas kolejnej edycji Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego w dniach 8-9 marca 2019 roku.

Fot. Warszawska Szkoła Reklamy

Dariusz Kulma zaprasza na Salon 2018

Tak było podczas ostatniej edycji Salonu

Wstęp wolny

W godz. 9-16
Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1, 00 – 901 Warszawa
mapa

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

logo mnisw

Anna Zalewska

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

logo minister edukacji

Jan Szmidt

prof. dr hab. inż.
Jan Szmidt

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Partnerzy

Patroni medialni